Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola

Jelenlegi állapot megtekintése

  Erre az iskolára szavazok   Megosztom Facebookon

Dalszöveg:
Gyöngyszem iskolába járunk,
kicsik vagyunk, nagy a vágyunk:
egy új mosdót úgy szeretnénk,
s ezért mindent megtennénk.
Ha meg lesz a kívánságunk,
s teljesül majd minden álmunk,
tisztaságra nem lesz gondunk,
mert Domestos a barátunk!

Versszöveg:
Sárga, zöld és kék flakon,
ez nekem az otthonom.
Gyermekektől jól elzárnak,
hogy véletlenül se ártsak.
Konyhát, edényt rendben tartok,
fürdőszobát takarítok,
kád és mosdó csillog-villog,
wc-kagyló tisztán ragyog.
Lefolyóba egy-két cseppem
rendet teremt tüstént, menten.
Reszkess baci, reszkess kosz,
az én nevem Domestos.

Az iskoláról:

Miben különleges az iskola?
Az iskola 1928 -ban épült, lakossági adományok segítségével. Nagyon szép, impozáns épület a településen, a katolikus templom mellett helyezkedik el. Külső felújítása 2010-ben megtörtént, a belső felújítása még várat magára. 2018-ban fogjuk ünnepelni az iskola 90 éves évfordulóját, melyre egy nagyméretű ünnepséggel készülünk. Német nemzetiségi oktatás, népismeret, sváb hagyományok ápolása folyik az iskolában. a tanulók 90%-a zene és tánc oktatáson vesz részt.

Bemutatkozás:

A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola, egy zempléni kis faluban, Hercegkúton található. A falu lakosságát több száz éve bevándorolt sváb családok leszármazottai alkotják, ezért iskolánkban német nemzetiségi oktatás folyik.
A közel száz éves épületben, alsó tagozatban, négy tanulócsoportban folyik a tanulás. A tanulói létszám átlagosan 40 fő. Az oktató-nevelő munkát 6 szakképzett pedagógus látja el.
Valamennyi tanuló német nemzetiségi oktatásban részesül. A nemzetiségi oktatás része a népismeret is, melynek keretében a tanulók megismerik a német nemzetiségi hagyományokat, nemzeti identitásuk fejlődik.1998-tól a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola kihelyezett tagiskolája vagyunk, tanulóink nagy százaléka részesül zenei képzésben (furulya, zongora, hegedű).
Az általános alapokon túl fontosnak tartjuk a színes személyiség-és élményközpontú oktatást, nevelést, biztonságos, szorongásmentes légkör biztosításával. Esélyt, lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy mindenki a tehetségének és adottságának megfelelően bontakozzon ki. A kis létszámú osztályokban folyó oktatás lehetőséget ad a hagyományos oktatási-nevelési keretek áttörésére, a cselekvő-felfedezőtanulásra, a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatására. Fő elvünk: a tanulás örömforrás legyen, nem tantárgyakat, gyermekeket tanítunk. Fontosnak tartjuk a tevékenységen, tapasztalatszerzésen alapuló nevelést-oktatást,amit a tanórákon igyekszünk megvalósítani.
Partnereink közül a szülőket legfőbb "szövetségesünknek tekintjük", törekvéseink közösek,segítik munkánkat, gyakran szervezünk közös programokat. A hercegkúti önkormányzat bennünk mindig igaz partnerre talál, ha a falu művelődéséről, kultúrájáról van szó. Rendszeresen szerepelnek a gyerekek a település rendezvényein és –habár fenntartónk a Sárospataki Tankerületi Központ, az önkormányzat segíti, támogatja intézményünket.
Számos tanórán kívüli foglalkozást, ünnepséget, rendezvényt szervezünk: szüreti napot, Márton-napot, karácsonyi játszóházat, farsangot, „Gyöngyszemezgetőt”(ahol iskolánk életében tekinthetnek be az érdeklődők),- német estet a „Perlenfest”et-,nemzetiségi projektnapot, nyári táborozást, stb
Fontos nevelési célkitűzéseink a környezetvédelem, az egészséges életmódra nevelés, ezért több rendezvényünknek és programunknak témája is ez. Az egészséges életmód szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre. Többször szervezünk az iskolában, az iskola környezetében és a településen is szemétszedést, amit a gyerekek nagyon szeretnek és aktívan vesznek részt benne.Gyakran kirándulunk a környékre, iskolánk nagyon közel van a közeli erdőkhöz, turista útvonalakhoz, magához a természethez. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az egészséges étkezés is, amit az iskola épületében működő konyha biztosít a tanulók részére. A konyha egészséges alapanyagokból készíti a házias ételeket.
Az iskolai környezet szépítését kiemelt feladatunknak tartjuk, és sokat dolgozunk érte. A termek és a folyosók esztétikusak, szépen dekoráltak, hangulatosak. Hatalmas, szép iskolai udvarunk van, gyönyörű kilátással a hegyekre.Az épület előkertjét egy pályázat segítségével sikerült parkosítani, itt helyezkedik el egy a település múltjához kötődő emlékmű.
2010-ben az épület külső felújításon esett át, ahol a homlokzat lett felújítva, nyílászárok ki lettek kicserélve. Sajnos, a felújítás nem terjedt ki a belső korszerűsítésre. A mosdók felújítására - az éves tisztasági festéseken kívül – még nem került sor. A mosdók, piszoárok régiek, itt-ott repedtek, nincs meleg víz bekötve . A csempeburkolat és a padlóburkolat töredezett, elöregedett. Fontosnak tartjuk, hogy a mosdókban a víztakarékos öblítők és könnyen használható csapok, itt is esztétikus környezet álljon a gyerekek rendelkezésére. A szép környezettel és iskolaépülettel kontrasztba áll a felújításra váró mosdó állapota.
A kis gyermekek nevelésének része a családban és az iskolában is- ahol napjaik nagy részét töltik- a környezet és a személyes higiénia alapelveinek megismerése és gyakorlása. Ezt a mi iskolánk nevelési programja is tartalmazza, így nagy gondot fordítunk rá, hogy a takarítás és a fertőtlenítés a megfelelő eszközökkel és módon történjen- amihez a Domestos termékeit rendszeresen használjuk.
Az iskola, 2018. szeptemberben kezdi meg a 90. tanévét, amelynek évfordulójára nagyszabású ünnepséget tervezünk, öreg diákokkal és szülőkkel, gyerekekkel, volt és jelenlegi pedagógusokkal.
Az ünneplést nagyban emelné az a tény, ha ekkor a mosdófelújításról is be tudnánk számolni, bemutathatnánk a résztvevőknek, hogyan szépült, fejlődött tovább az iskolánk támogatóink segítségével.
Az iskola neve a”Gyöngyszem” az intézményünk különlegességére, szépségére utal, szeretnénk, ha ez a szépség a mosdók állapotára is kiterjedne, ezért kérünk mindenkit, hogy támogassa a mi iskolánkat, szavazzon a mosdónk felújítására.

Az iskola adatai:

Cím: 3958 Hercegkút, Kossuth utca 2.
Település lélekszáma: 655 fő
Iskola tanulóinak száma: 38 fő
Az iskola mosdóblokkja utoljára felújítva: 1986

Jelenlegi állapot:

  Erre az iskolára szavazok   Megosztom Facebookon

mosdófelújítás.reblog.hu